YANSITICI DÜŞÜNME

Yansıtıcı düşünme temel olarak eğitimle ilgili olguları düşünme olarak tanımlanabilir. Bu düşünme şekli problemleri çerçeveleme (tanımlama ve düzenleme), akılcı seçimler yapabilme, beklenen ya da beklenmeyen sonuçları değerlendirme ve bu seçimlerin sorumluluğunu üstlenme becerisiyle ilgilidir.

Farklı araştırmacılar tarafından çeşitli tanımlamalar yapılmış olsa da yansıtıcı düşünmeyle ilgili tüm tanımlamaların ortak noktası üst seviye düşünme ve öğrenme içerdiğini vurgulamalarıdır. Yansıtıcı düşünme, bireyi deneyimlerden öğrenme, eylemlerinin sorumluluğunu alma, bunlar hakkında farkındalık taşıma konularında desteklerken bir durumu ya da bir problem anlamayı ve problemi çözüme kavuşturmayı amaçlar.

Yansıtıcı Düşünme ve Öğretmenlik

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayan yansıtıcı düşünme, öncelikle onların kendi performanslarını değerlendirmelerine olanak tanır. Bu sayede potansiyelleri, özellikleri, olumlu, olumsuz yönleri hakkında gerçekçi bilgi sahibi olabilen öğretmenler, mesleki becerilerini geliştirerek öğrencileri için pozitif öğrenme ortamları oluşturma konusunda daha verimli hale gelebilirler.

Yansıtıcı düşünme becerilerine sahip olmayan öğretmenler, çevrede yaşananlara karşı pasif bir yaklaşım sergilerler. Okulun sahip olduğu değerleri, kültürü eleştirmeyen, sisteme bağlı, gelenek ve otorite tarafından yönlendirilen bir görünüş sergilerler.

Beden Eğitimi ve Sporda Yansıtıcı Düşünme

Beden eğitimi dersi boş, dinlenme ve sadece oyun oynamaya ayrılmış basit bir zaman dilimi değil, aksine önemli bir öğrenme fırsatıdır. Beden eğitimi dersinin öncelikli amacı asla bir spor dalında üst düzey sporcular yetiştirmek olmamalıdır. Beden eğitimini eşsiz kılan öğe, onun fiziksel aktiviteyi bilgi ve toplumsal değerlerle bütünleştirmesidir. Bu özelliğiyle beden eğitimi ilgi çekici ve en önemlisi eğitsel açıdan çok değerlidir.

Türkiye’de 2006 yılında okutulmaya başlanan ilköğretim beden eğitimi dersi öğretim programında yer alan standartların belirlenmesinde “National Association for Sport and Physical Education/Amerikan Beden Eğitimi ve Spor Birliği”nden (NASPE) yararlanılmıştır (MEB, 2007). İlköğretim beden eğitimi dersi öğretim programının oluşturulması sürecinde faydalanılan NASPE (2009) sekizinci standardında beden eğitimi öğretmenini “Eylem ve davranışlarının başkaları üzerindeki etkilerini hesaplayan ve mesleki gelişimleri için fırsatlar arayan, yansıtıcı düşünen bireyler” olarak tanımlanmıştır.

“Beden Eğitimi ve Sporda Yansıtıcı Düşünme” kitabını satın almak için TIKLAYINIZ

yansıtıcı düşünce

yansıtıcı düşünme

yansitici-dusunme

Comments are closed.